Splňujeme podmínku o náhradním plnění

Povinnost zaměstnávat osoby se ZP: již od 1. 1. 2002 je povinností zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se ZP ve výši povinného podílu (dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Povinný podíl se počítá z celkového počtu zaměstnanců organizace.

Výše povinného podílu: je stanovena na 4 % zaměstnanců se ZPS z celkového počtu zaměstnanců.

Výpočet povinného podílu: rozhodující je průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Podrobná metodika, určující doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena vyhláškou č. 518/2004 Sb. a změnou vyhlášky č. 452/2008 Sb.

Způsoby plnění povinného podílu: zákon č. 435/2004 Sb., dává podle § 81 zaměstnavateli tři možnosti plnění povinného podílu, které jsou navzájem rovnocenné.

  1. přímým zaměstnáváním osoby se ZP s tím, že osoba se ZP s TZP se započítává 3× (statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ, nelze zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely),
  2. odebíráním výrobků nebo služeb (eventuelně zadáním výrobního programu). Počet osob, které si takto zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu se rovná podílu objemu tržeb za odebrané (a zaplacené) výrobky či služby ve sledovaném roce a hodnoty sedminásobku (7×) průměrné měsíční mzdy za 1.–3. čtvrtletí sledovaného roku.
    • od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců ZP,
    • od chráněných dílen občanských sdružení a charit (státem registrovaných církví nebo církevních právnických osob nebo obecně prospěšných společností s více než 60 % zaměstnanců se ZP),
    • od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se ZP a nezaměstnávají další osoby.
  3. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.
 

Záznamy nebyly nalezeny...